HISTORIE KLUBU MGC OLOMOUC

Počátky dráhového golfu (minigolfu) v Olomouci se datují rokem 1969, kdy z iniciativy výstavnické organizace Flora Olomouc bylo ve Smetanových sadech vybudováno hřiště minigolfu – typ miniaturgolf, první svého druhu v tehdejší ČSSR. Výstavbou tohoto hřiště se začíná odvíjet i bohatá historie minigolfu v naší republice.

Ihned po otevření hřiště zde bylo velmi živo, každý si chtěl vyzkoušet zdolání 18 záludných jamek této tehdy zcela nové hry. Obrovský zájem z řad návštěvníků a pochopení ze strany okresních tělovýchovných orgánů a funkcionářů TJ LOKOMOTIVA OLOMOUC dal podnět ke vzniku prvního sportovního oddílu dráhového golfu (minigolfu) v ČSSR. Velkou měrou se o ustanovení prvního klubu zasloužil Ing. Klaus Horák – první předseda olomouckého oddílu.

Uplynul rok, výstavnická organizace Flora Olomouc získala pro ČSSR licenci na výrobu hřišť miniaturgolfu, při československém golfovém svazu byla ustanovena Komise dráhového golfu (prvním předsedou se stal Ing. Klaus Horák), která byla pověřena koordinací a řízením tohoto rozvíjejícího se mladého sportovního odvětví. Krok s tímto vývojem držela i Olomouc, kde přímo v areálu TJ LOKOMOTIVA OLOMOUC postavili členové klubu svépomocí druhé hřiště dráhového golfu v objektu bývalé Sokolské zahrady. V prvních letech provozu minigolfových hřišť v Olomouci si přišlo zahrát za sezónu cca 70.000 návštěvníků.

V letech 1970-1972 byly organizovány první minigolfové turnaje, zejména v Olomouci, v Praze a Brně. V tomto období bylo vítězství mimoolomouckého hráče vždy velkým překvapením a docházelo k němu velmi zřídka. Olomoučtí hráči jako Pospíšil, Marek, Kubínek R., Kliment, Niedecki, Klapetek a další se téměř vždy zapojili do hry o vítězství a převážně některý z nich palmu vítězství získal. Od roku 1973 se vznikem dalších minigolfových oddílů se začaly turnaje systematicky organizovat, každý rok byli vyhodnoceni nejlepší hráči ´Poháru jednotlivců´a byla také rozehrána dlouhodobá soutěž minigolfových družstev – Olomouc v 70.letech zvítězila v soutěži družstev 4x. Do roku 1978 měly tyto soutěže bohužel charakter nemistrovských soutěží. V tomto období se začali sportovně prosazovat i hráči jiných oddílů. Hráči z Brna - Čech, Pardus E., Drtil, Daniel, Frko, z Litoměřic – Krejčí, z Prahy - Moravec, Prošek, ze Šternberka – Krč a z Uherského Hradiště – Krásný patřili v tomto období ke špičce tohoto sportovního odvětví v kategorii mužů. V ženách se v olomouckých barvách začaly prosazovat hráčky Chromcová a Appelová.

Malý zlom nastal v roce 1979, kdy se v Olomouci pořádalo první oficiální Mistrovství ČSSR a zároveň česká reprezentace se poprvé zúčastnila ME v Dánsku. V mužích o umístění na stupních vítězů olomoučtí sice přišli, ale v ženách se první Mistryní ČSSR stala Appelová a třetí místo obsadila Chromcová. Vítězství Krejčího v kategorii mužů jen potvrdilo vzrůstající úroveň a konkurenci v československém minigolfu. ME v Dánsku se na základě svých výsledků zúčastnili dva olomoučtí hráči z nastupující mladé generace Arbeit a Vítek.

V 80. letech se prosadila v Olomouci nová mladá krev a hráči Arbeit, Král, Jílek, Dostál, Vítek, Svoboda získali v těchto letech 4 mistrovské tituly v soutěži družstev. Bohužel dalším ME z čsl. účastí byla až Vídeň 1987. Pauza v účasti v letech 1980 -1986 na těchto vrcholných turnajích byla způsobena jednoduše řečeno nepochopením funkcionářů ČSTV a nevolí podporovat minigolf v ČSSR. Výsledek na ME 1987 byl velkou senzací pro minigolfovou Evropu. Druhé místo v soutěži mužských družstev (za účasti olomouckého Vítka, Benčíka a Arbeita) a zisk titulu Mistra Evropy v kategorii mužů pro Petra Cipra z Chomutova nikdo nečekal.

Celé dvacetileté období od roku 1969 do roku 1989 hráli olomoučtí hráči nezanedbatelnou roli na turnajích a byli významným přínosem pro rozvoj minigolfu. Významnou měrou se na této skutečnosti podíleli jak zmínění hráči, tak i další předsedové oddílu pánové Kubínek, Arbeit a Pustofka.

V 90. letech však nikdo netušil, že pro olomoucký minigolf začíná chmurné období. Společenské změny způsobily, že se o pozemky pod hřištěm přihlásili sokolové, se kterými se bohužel nepodařily projednat podmínky pro existenci jak oddílu samotného, tak i hřiště, které v bývalé Sokolské zahradě fungovalo již více než 20 let. Nejistota oddílu způsobila menší zájem o minigolf, pokles výkonnosti (pád družstva do nižší soutěže) a nezájem nových členů, kterým v podstatě nebylo možné do budoucna nic nabídnout. Výsledkem všeho bylo v roce 1996 zrušení minigolfového hřiště a oddíl včele s předsedou p. Pustofkou stál se svými 12 členy před velkým úkolem. Ukončit činnost

olomouckého oddílu nebo se pokusit o znovuvybudování hřiště na místě jiném. Podařila se ta lepší alternativa a hřiště se s velkým úsilím zbývajících členů podařilo vybudovat v jiné části areálu TJ LOKOMOTIVA OLOMOUC, která byla prosta od všech restitučních nároků. S velkým uspokojením jsme v červnu 1997 hřiště znovu otevřeli. To jsme ještě však nečekali, že si s námi příroda zahraje. Povodeň v roce 1997 neušetřila ani naše minigolfové hřiště. Metr vody a nános bahna zlikvidoval veškerou práci z jara tohoto roku. Oddíl se znovu vzchopil a ještě v srpnu 1997 jsme hřiště znovu otevřeli.

Od roku 1997 jakoby začala nová éra olomouckého minigolfu. Za velké podpory Města Olomouc a dodavatelské firmy SV GOLF se podařilo v roce 2001 postavit první venkovní minigolfové hřiště – typ FILZ (GREENGOLF). Za přispění FLORY Olomouc se podařilo zabránit zrušení prvního minigolfového hřiště ve Smetanových sadech a přemístit ho do areálu Letního kina. V roce 2001 a 2002 se pořádaly v Olomouci po sobě dvě Mistrovství ČR. Olomoucký klub jakoby se znovu narodil. Mistrovství ČR se poté ještě v Olomouci pořádalo v letech 2005, 2006, 2012, 2014, 2016.

V sezóně 2002/2003 se podařilo družstvu dospělých a juniorů postoupit do extraligy družstev. V letošním roce 2004 se jako nováčku podařilo družstvu dospělých tuto nejprestižnější soutěž vyhrát. Tento výsledek byl ještě umocněn ziskem titulu Mistra ČR 2004 v kategorii mužů olomouckým Alešem Vítkem – současným předsedou klubu. Nová olomoucká posila Karel Molnár ml. byl členem bronzového družstva na MS juniorů a v letošním roce a získal na tomto turnaji v individuální soutěži vynikající bronzovou medaili. Závěrem tohoto roku si olomoucké družstvo zahrálo Pohár Mistrů evropských zemí v holandském Spoordonku, kterého se zúčastnilo v historii podruhé po 16 letech.

Od roku 2004 do roku 2021 se stalo minigolfové družstvo MGC Olomouc Mistrem ČR celkem 10x a pravidelně se účastnilo Poháru Mistrů Evropských zemí (od roku 2018 Champion League). MGC Olomouc v této prestižní soutěži získávalo pravidelně finálové umístění (6 nejlepších týmu z Evropy), přičemž v roce 2017 v italském Predazzu se podařilo získat bronzové medaile. Družstvem prošla nebo aktuálně hraje řada medailistů z ME a MS (Molnár, Škaloud, Smejkal a Straško).

V roce 2010 se nám podařilo vyjednat prostory v OC Olomouc City a postavit zde minigolfové hřiště pod střechou. Ze sezonního sportu se rázem stal sport celoroční, a to se odrazilo zejména v práci s mládeží. Naše mládežnická družstva pod vedením vyškolených trenérů získala do roku 2021 celkem 9 titulů Mistrů ČR v kategorii juniorů a 5 titulů Mistrů ČR v kategorii žáků. Tři hráči našeho klubu (Minaříková, Indráková a Pokorný) reprezentovali ČR na ME a MS. Nejúspěšnější juniorka Monika Minaříková vyhrála v roce 2018 na MS soutěž jednotlivců v kategorii na jamky a získala v témže roce 3. místo v kategorii na rány. V roce 2019 na ME 2019 obhájila bronzovou medaili v kategorii jednotlivců na rány. Bohužel v roce 2019 jsme museli prostory OC Olomouc City opustit a snažíme se v přípravě v zimním období improvizovat. V současné době máme 4 trenéry II. třídy a 3 rozhodčí pro nejvyšší minigolfové soutěže v ČR.

V roce 2020 se nám podařilo konečně za přispění Olomouckého kraje po osmi letech boje postavit v našem minigolfovém areálu nové sociální zázemí s občerstvením. V roce 2021 bude ukončena rekonstrukce minigolfového hřiště GRENGOLF/FILZ a počítáme, že se opět do Olomouce vrátí v dalších letech pořadatelství Mistrovství ČR v minigolfu. Věříme, že náš minigolfový areál bude patřit opět mezi největší a nejlepší minigolfové areály v ČR. Cílem MGC Olomouc do budoucích let je navázat na výborné sportovní úspěchy ve všech kategoriích a potvrdit pozici historicky nejúspěšnějšího minigolfového klubu v ČR. Dále potom pokračovat v nabídce sportovní aktivity pro širokou veřejnost.

V Olomouci dne 18.10.2021

Ing. Aleš Vítek
předseda MGC Olomouc